Máy Xông Khô BOXER BFA

BOXER FAMILY Aries - BFA seri
Boxer Family Aries, một sản phẩm được người Nhật yêu thích, là máy sưởi treo tường truyền thống, trong đó giá cả và chất lượng đáp ứng theo cách chắc chắn sẽ làm ấm người tắm.