Máy Xông Khô BOXER BFR

BOXER FAMILY ROUND - BFR seri
Lò sưởi điện Boxer Family Round chứa một lượng lớn đá. Nhờ lớp vỏ ngoài dạng lưới, mỗi người tắm có thể điều chỉnh tính chất của hơi nước: mềm khi tạt nước lên thành máy sưởi và sắc khi tạt nước thẳng lên đầu cột đá. Vòng tròn ấn tượng cho cả người nhìn và trải nghiệm.