Máy Xông Khô BOXER BFS

BOXER FAMILY SCANDIA - BFS seri
Boxer Family Scandia, một sản phẩm được người Nhật yêu thích, là máy sưởi treo tường truyền thống, trong đó giá cả và chất lượng đáp ứng theo cách chắc chắn sẽ làm ấm người tắm.